Palliatieve Zorg Betekenis  thumbnail

Palliatieve Zorg Betekenis

Published Apr 23, 24
4 min read


Korting Gelezen in Skipr, 28 februari 2015 ‘Nut van eigen risico in zorg niet aangetoond,’ aldus Minister Schippers, die citeert uit een onderzoek verricht door KPMG bij een evaluatie van de zorgwet (Palliatieve zorg). Ook constateren de onderzoekers dat zorgverzekeraars zich niet schuldig maken aan verboden risicoselectie. Palliatieve zorg. Welconstateren ze, dat de kortingen gegeven aan bepaalde groepen worden betaald door individuele verzekerden die geen korting krijgen

Daarbij vinden zeook dat verzekerden voldoende invloed hebben op de zorgverzekeraars. Die laatste conclusie vindt zelfs Schippers te gortig, ze wil de positie van verzekerden juist versterken. Je vraagt je af hoe dat onderzoek tot stand is gekomen en hoe onafhankelijk eigenlijk zo’n adviesbureau is - Palliatieve zorg. 5‘Je kunt in elk systeem een fantastische arts zijn of een heel beroerde’Als bestuursvoorzitter van een academisch ziekenhuis draait Marcel Levi dagelijks mee in het systeem van de gezondheidszorg

‘Het systeem is krankzinnig complex en daardoor bijna onhoudbaar.’ Tekst: Petra Pronk • Foto’s: Marjolein AnnegarnAls bestuursvoorzitter van een groot academisch ziekenhuis, het AMC, heeft hij genoeg te doen. Toch draait Marcel Levi nog één dag per week mee als internist in zijn eigen ziekenhuis, inclusief NAW-diensten - Palliatieve zorg. Dat is een bewuste keus, geheel in lijn met de besturingsfilosofie van het AMC: The professional in the lead

En dat kun je het beste doen als je weet wat er op de werkvloer speelt - Palliatieve zorg. Niet alleen op je eigen vakgebied, maar ook bij andere disciplines. Beleidsmakers‘Besturen gebeurt te vaak vanuit een ivo-ren toren’, vindt Levi. ‘Je raakt snel de context kwijt als je stopt met het uitoefenen van je vak

Palliatieve Zorg IslamDaarom is het belangrijk dat je als bestuurder de primaire processen ook zelf blijft doen (Palliatieve zorg). Dat is een makkelijke manierMarcel Leviom erachter te komen hoe dingen in je organisatie werken (Palliatieve zorg). Dan weet je hoe de samenwerking verloopt, of de ICT goed werkt en of het inderdaad te druk is op de spoedeisende hulp

‘Ik ben niet voor niets medicus geworden - Palliatieve zorg. Er zijn veel patiënten die ik al heel lang volg, en ik ben er niet aan toe om dat los te laten.’ Het zou in zijn optiek geen kwaad kunnen als de beleidsmakers bij overheid en zorgverzekeraars de praktijk van het AMC op dit punt zouden volgen en zelf eens mee zouden lopen met de professionals

‘Ik ben van nature optimistisch - Palliatieve zorg. We zitten met een relatief nieuw stelsel dat meer dan vroeger de nadruk legt op kwaliteit, veiligheid en effectiviteit. Dat is op zich toe te juichen. Die ommezwaai gaat gepaard met hick ups, en een toename van de administratieve lasten. Palliatieve zorg. Dat vindt niemand leuk, maar aan de andere kant wordt er ook wel veel ten onrechte gemopperd

Maar je kunt ook doorslaan. Het systeem is krankzinnig complex gemaakt en daardoor bijna onhoudbaar.’Sovjet-UnieHet grootste obstakel waar hij op ziekenhuisniveau tegenaan loopt is het financieringssysteem (Palliatieve zorg). ‘Er wordt gesproken over marktwerking en concurrentie, maar in de praktijk zitten we met een systeem dat wordt gecontroleerd en gefixeerd zoals in@RobertdeHeer2 #Wolf gezienWe hebben alleen de nadelen en niet de voordelen van marktwerking (Palliatieve zorg).’ Verspilling en bureaucratie zijn aan de orde van de dag. Ook in zijn functie als dokter loopt hij tegen de grenzen van het systeem op - Palliatieve zorg. ‘Ik ben echt verbijsterd over de hoeveelheid formulieren die je als arts moet invullen omdat de zorgverzekeraar je anders niet vertrouwt

Advance Care Planning Palliatieve Zorg

Maar veel van die regelgeving leidt niet tot verbetering en is nergens goed voor, behalve dat iemand weer een papier in een ordner kan stoppen - Palliatieve zorg. Zinloze regels zijn een grote bron van irritatie. Ik kan mijn tijd wel beter besteden!’RidicuulVolgens Levi leent maar een klein deel van de zorg zich voor onderlinge competitie, namelijk niet-ernstige aandoeningen die zich goed laten plannen, zoals een staar- of een enkeloperatieMaar7voor het overgrote deel van de zorg is marktwerking echt ridicuul. Palliatieve zorg. Wij zitten als ziekenhuis aan het eind van de pijplijn waar alle nieuwe dure dingen geconcentreerd zijn (Palliatieve zorg). Dat leidt ertoe dat de kosten de pan uitrijzen, terwijl het budget gefixeerd is. Dus moeten we elk jaar vijftig verpleegkundigen ontslaan om dure medicijnen te kunnen betalen

Latest Posts

Palliatieve Zorg Limburg

Published May 05, 24
7 min read

Moslims En Palliatieve Zorg

Published Apr 27, 24
7 min read